Celebrating in Lithuania

Joninës   Katinas ant peĉiaus sėdėjo   Ačiū

Link to game description